Frequently Asked Questions

Ito ay isang insurance product na mayroong Daily Hospital Income Benefit, Intensive Care Unit Benefit, at Personal Accident Insurance coverage.

Maari mong gamitin ang PanaloCare DHI kasama ng iyong HMO at Philhealth benefits. Makakatulong ito sa pagbabayad ng ibang hospital expenses.

Kung wala kang HMO o Philhealth, mayroon kang basic health insurance cover sa Php 120-500 Daily Hospital Income Benefit ng PanaloCare DHI.

Pwede kang bumisita sa PanaloCare website o lumapit sa kahit sinong Sendah Direct Agent para makapagfill-up ka ng application form at sagutan ang maikling medical questionnaire.

Pwede ka rin kumuha ng PanaloCare DHI products para sa iyong pamilya, kaibigan, at kasambahay.

Ang PanaloCare DHI ay para lamang sa mga may edad 18-64.

Kapag nag-apply ka ng PanaloCare DHI, kailangang nasa mabuti kang kalagayan at walang sakit. Mayroon ding 15-day waiting period bago maactivate ang iyong PanaloCare DHI coverage.

Pagkatapos ng 15-day waiting period at ikaw ay insured na, kailangan na:

  1. Nahospital ka na ng tatlong (3) araw
  2. Tumawag sa PanaloCare hotline
  3. Sundin ang payo ng PanaloCare customer service personnel ukol sa mga documents na kailangan mong ihanda para makapagclaim ng PanaloCare DHI benefit

Listahan ng Kailangang Documents – Claims para sa Hospitalization at ICU Signed enrollment form na maaring idownload sa PanaloCare website

  1. Accomplished Notice of Claim Form (mayroon sa PanaloCare website

  2. Original o Certified True Copy ng Statement of Account mula sa Hospital

  3. Police Report (Kung ang emergency/hospitalization ay dulot ng aksidente)

Listahan ng Kailangang Documents – Claims para sa Accidental Death

  1. Accomplished Notice of Claim Form (mayroon sa PanaloCare website)

  2. Police Report (Kung ang pagkamatay ay dulot ng aksidente)

  3. Death Certificate (mula sa NSO o sa local na Civil Registrar)

Ang Panalocare ay ginawang posible ng mga sumusunod:

Ayannah Business Solutions, Inc.

3003 Jollibee Plaza, F. Ortigas Road
Ortigas Center, Pasig City , 1605

Email: info@panalocare.com

Tel Nos.:  +632 636-3216 +63929-7825756 (Smart) +63917-8661412 (Globe)

MicroEnsure Philippines

Corner Jayme - Commission Civil Sts. Brgy. Benedicto, Jaro Iloilo City, 5000

Email: philippines@microensure.com

Tel No.: +63 033 329 0729

AXA Philippines

35/F GT Tower International, Ayala Ave. cor. H.V. dela Costa St., Salcedo Village, Makati, 1200

Email: corporate.solutions@axa.com.ph

Tel No.: +632 885-0101 loc. 2379; 6205